V Zborove nad Bystricou si pripomenuli 50. výročie posviacky chrámu s nitrianskym biskupom

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v nedeľu 24. septembra 2023 navštívil farnosť Zborov nad Bystricou, ktorá dnes už patrí do Žilinskej diecézy, aby si tam spolu s veriacimi pripomenuli posviacku miestneho farského chrámu Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pred 50 rokmi v roku 1973 ho totiž posvätil vtedajší nitriansky biskup blahej pamäti Mons. Ján Pásztor. Symbolicky tak súčasný nitriansky biskup po 50 rokoch opäť vstúpil do kostola v Zborove nad Bystricou a spolu s miestnymi veriacimi a súčasným farárom Petrom Škorom poďakovali Bohu za túto udalosť, ale najmä za to, že odvtedy slúži ako Boží dom a pomáha zjednocovať farské spoločenstvo pri modlitbách a liturgických sláveniach na väčšiu česť a slávu Božiu. Miestni veriaci aj s predstaviteľmi obce vyjadrili vďaku aj biskupovi Viliamovi za jeho návštevu i celebrovanie liturgickej slávnosti a potvrdili, že tak ako Kysučania majú k sebe stále blízko, aj keď sú vzdialení stovky kilometrov, tak aj história Nitrianskej diecézy ani na tomto území nezapadla prachom a veriaci si ju pripomínajú s vďakou a úctou.