V zelenej oáze pred farským chrámom vo Vrábľoch prijalo sviatosť birmovania 99 birmovancov

V zelenej oáze parku pred farským kostolom Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch, sa v nedeľu 26. septembra 2021 uskutočnila birmovná slávnosť vrábeľskej farnosti. Po koronavírusovou pandémiou sťaženej duchovnej príprave sa 99 mladých chlapcov a dievčat z Vrábel, Klasova, Horného Ohaja a Dyčky nakoniec dočkalo dňa, keď prijatím sviatosti birmovania prekročia prah kresťanskej dospelosti. Slávnostnú sv. omšu pri tejto príležitosti na vonkajšom oltári pred kostolom celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom Vdp. Milošom Krasňanským a ďalšími kňazmi. Ešte skôr, ako im Mons. Judák za asistencie birmovných rodičov a v prítomnosti najbližších príbuzných vyslúžil sviatosť birmovania, prihovoril sa im s myšlienkami, v ktorých priblížil úlohu Ducha Svätého ako pomocníka, priateľa a Tešiteľa v živote kresťana, a pripomenul vážnosť a význam sviatosti kresťanskej dospelosti, ktorá zaväzuje každého dospelého kresťana k aktívnemu životu vo viere, a k dôstojnému a morálnemu životu v rámci spoločnosti. Povzbudil birmovancov k tomu, aby prijatím sviatosti birmovania neskončila ich aktivita v živote viery, ale aby sa snažili naďalej spolupracovať s Duchom Svätým na svojom raste a svojej duchovnej formácii, aby ich bolo vidieť a cítiť v živote ako kresťanov všade tam, kde sa budú nachádzať. Pozval ich k nasledovaniu príkladu bl. Carla Acutisa, ktorý bol ako mladý človek v dnešnej digitálnej a modernej dobe preniknutý hlbokou vierou, a môže byť vzorom pre mnohých dnešných mladých ľudí. V  závere príhovoru biskup Judák birmovancom zaželal dlhý a krásny život, aby sa nezriekali svojich snov a do budúcnosti sa dívali s nádejou. A podľa slov pápeža Františka ich vyzval, aby boli zakorenení vo viere, zachovali si svoju identitu a boli hrdí kresťania-katolíci, ktorí svojim životom budú ukazovať iným, kde je pravda podľa Ježišovej školy. V tomto duchu sa biskup Judák obrátil aj na birmovných rodičov, aby popri rodičoch tiež pomáhali birmovancom a boli im oporou. Birmovná slávnosť vo Vrábľoch, ktorá sa konala v exteriéroch pre pandemické opatrenia, zanechala v účastníkoch hlboké dojmy a duchovné zážitky, ktoré budú túto chvíľu všetkým ešte dlho pripomínať.