V Žitavanoch poďakovali Pánu Bohu za úrodu

V mnohých farnostiach aj Nitrianskej diecézy sa už stalo tradíciou, že koncom leta a začiatkom jesene po zbere úrody veriaci s úctou ďakujú za všetky dary zeme, ktoré vlastnými rukami dopestovali. Tak tomu bolo aj vo farnosti Žitavany, kde sa v nedeľu 25. septembra 2022 vo farskom kostole Narodenia Panny Márie konala sv. omša s poďakovaním za úrodu. Liturgická slávnosť bola zároveň folklórnou sv. omšou, keďže sa jej zúčastnili aj tri folklórne súbory z farnosti, hudobne ju sprevádzala Ľudová hudba Folklórneho súboru Tríbeč a ľudové kroje si oblieklo  takmer 200 veriacich z celej farnosti. Aj výzdoba chrámu bola tentokrát aranžovaná z  plodov zeme, z ktorých mimoriadne vynikli sypané obrazy amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej z Machuliniec z múky, kávy, kakaa a korenia. Veriaci z farnosti Žitavany takto poďakovali Bohu za štedrosť a požehnanie práce ich rúk.