Večer milosrdenstva v Diecéznej svätyni na Skalke s Mons. Jánom Majerníkom – pozvánka

Svätý rok milosrdenstva, ktorý sme v Cirkvi slávili pred štyrmi rokmi, dal podnet k vzniku  Večerov milosrdenstva, ktoré sa odvtedy slávia v Diecéznej svätyni na Skalke vždy v druhú sobotu v mesiaci. Program je stály, začína o 19:00 prednáškou na vybranú tému, po nej o 20:00 nasleduje vystavenie Oltárnej sviatosti. Počas hodiny modlitieb a piesní je možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. O 21:00 nasleduje modlitba posvätného ruženca a celonočná adorácia oltárnej sviatosti až do šiestej hodiny nedeľného rána. Večery milosrdenstva sú formou mesačnej duchovnej obnovy a sú pozvaním pre tých, ktorí chcú čerpať z Pánovej blízkosti.

V najbližšiu sobotu 12. septembra 2020 bude hosťom Večera milosrdenstva Mons. Ján Majerník s prednáškou na tému Božie milosrdenstvo v biblických textoch 24. nedele.

Program:

  • 19:00 Prednáška: Božie milosrdenstvo v bibilických textoch 24. nedele
  • 20:00 Vystavenie Oltárnej sviatosti, modlitby a piesne chvál, príležitosť ku sv. spovedi
  • 21:00 Posvätný ruženec
  • Adorácia do 6:00

Nasledujúce termíny Večerov milosrdenstva: 9. októbra, 14. novembra, 12. decembra.

Všetci sú srdečne pozvaní!