Vedecká konferencia – Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi – pozvánka

Nitrianske biskupstvo pozýva záujemcov na vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 15. mája 2023 v Nitre pod záštitou nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka pod názvom „Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi – dejiny a súčasné výzvy“. Podujatie je organizované v spolupráci Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove, RKCMBF UK v Bratislave, Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Sliezskej univerzity v Katowiciach a Katolíckej univerzity v Lubline. Prednášky budú prebiehať v aule Kňazského seminára sv. Gorazda 15. mája 2023 od 08,00 hod. Účasť odbornej aj laickej verejnosti je možná.