Veľká malá návšteva v rezidencii u nitrianskeho biskupa

Veľká malá návšteva v rezidencii nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Aj tak by sa mohla nazvať exkurzia najmenších žiakov zo ZŠ sv. Marka z Nitry 9. mája 2022 na Nitrianskom hrade. Popri prehliadke Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, Diecézneho múzea a areálu Nitrianskeho hradu mali deti z I.A možnosť pod vedením triednej učiteľky Kataríny Paškovej a pedagógov školy navštíviť aj priestory Biskupského paláca a rezidenciu nitrianskeho biskupa, v ktorej ich osobne prijal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.  Deti mu pri tejto príležitosti darovali detský dar v podobe kresby aj s vlastnoručnými podpismi a na oplátku od otca biskupa zase dostali sv. obrázky aj so sladkosťami. Deti sa s otcom biskupom vzájomne vyspovedali a vďaka nevšedným otázkam sa mohli dozvedieť veľa pre nich zaujímavých a doteraz neznámych informácií a presvedčiť sa aj o tom, že na hradoch nebývajú len králi.