Veľkonočná nedeľa v nitrianskej katedrále

Nitra (21. apríla) S radosťou v srdci vstupovali na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla 2019 veriaci do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre, aby spoločne oslávili najväčšie víťazstvo nášho Pána Ježiša Krista nad smrťou. Pontifikálnu svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii pripomenul, že každým prijatím svätého prijímania vstáva Ježiš Kristus znova v srdciach človeka.

Ešte predtým, počas Veľkonočnej vigílie, prijalo deväť katechumenov, z rúk nitrianskeho biskupa, sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, birmovanie a prvén sväté prijímanie).

foto: Marek Mucha