Veľkonočná omša v katedrále v Nitre

Nitra (16. apríla) Na Veľkonočnú nedeľu predsedal v katedrálnom chráme na Nitrianskom hrade slávnostnú svätú omšu diecézny biskup Mons. Viliam Judák. 

Na začiatku eucharistickej slávnosti hlavný celebrant pripomenul význam slávenia Veľkej noci. V homílii na to nadviazal. Hovoril o veľkonočných hodnotách, nadväzujúc na vypočuté evanjelium o prázdnom Ježišovom hrobe. Zdôraznil, že „veľkonočnými ľuďmi sa stávame postupne, celý život“. Povzbudil prítomných, aby svoju vieru vo Vzkrieseného Pána každodenne pestovali – okrem iného aj modlitbou. 

Nitriansky biskup v homílii pripomenul aj deväťdesiatiny emeritného pápeža Benedikta XVI. Predstavil ho ako človeka Veľkej noci. Pomohol si knihou Posledné rozhovory. Narodil sa totiž na Bielu sobotu a bol pokrstený prvou krstnou vodou. Jeho rodičom to veľmi ležalo na srdci. Považovali to za veľmi dôležité a od začiatku mu to aj hovorili. Toto vedomie ho istým spôsobom sprevádzalo. Či už ako teológa, alebo v životných udalostiach, ktoré mali charakter Bielej soboty, a tak to doňho prenikalo stále silnejšie. Vnímal to ako oslovenie, ako program pre jeho život.

Pri svätej omši zaznel v plnej kráse obnovený katedrálny organ. Jeho požehnanie sa uskutoční na Druhú veľkonočnú nedeľu o 15.00 hod.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha

photo-2photo-3photo-4photo-6photo-8photo-9photo-10