Veľkonočná vigília s nitrianskym biskupom

Nitra (31. marca) Obradom Veľkonočnej vigílie v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre predsedal diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Počas nej udelil ôsmym dospelým katechumenom sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, birmovanie a sväté prijímanie). Ostatní veriaci si obnovili svoje krstné sľuby a spievali radostné aleluja na oslavu Vzkrieseného.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha