Veľvyslanec Maďarska v Nitre aj na návšteve Nitrianskeho biskupstva

V rámci programu oficiálnej návštevy mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja navštívil 7. februára 2023 nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku Dr. Csaba Balogh aj Nitrianske biskupstvo. V sprievode honorárneho konzula Maďarskej republiky so sídlom v Nitre Jozefa Gála zavítal veľvyslanec Csaba Balogh aj do Kňazského seminára sv. Gorazda, kde ich prijal vicerektor seminára Miroslav Šidlo, ktorý ich previedol históriou, ale aj umením a pamätihodnosťami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Na Nitrianskom hrade prijal veľvyslanca so sprievodom nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. S veľvyslancom zotrvali vo vzájomných rozhovoroch na rôzne témy súvisiace s históriou a súčasnosťou Nitrianskeho biskupstva, ale napr. aj o budovaných cyklotrasách na juhu Slovenska v okolí Ipľa, či možnej spolupráci v rôznych oblastiach. Veľvyslanec Balogh zhodnotil návštevu na Nitrianskom biskupstve pozitívne a vyjadril svoje presvedčenie o dôležitosti udržiavania kresťanskej viery ako aj význame rodiny pre život spoločnosti.