Veni Sancte katechétov v Nitre

Učitelia náboženstva patriaci do Nitrianskej diecézy začali 1. septembra 2014 nový školský rok svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Starobylým chrámom zneli modlitby a spevy k Duchu Svätému. Bohoslužbe predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V prílohove po evanjeliu hovoril o význame poslania katechétu. „Buďme realisti, drahí bratia a sestry, že aj vaša činnosť vyučovania náboženstva, ale vôbec činnosť pedagóga, nie je ľahká. (…) Ale je to na druhej strane služba, poslanie veľmi vznešené. A vy musíte byť presvedčení o tom, že je tomu tak. Že ste potrební, že ste v tejto úlohe nenahraditeľní.“ Hlavný celebrant vyzval prítomných, aby k svojmu poslaniu pristupovali zodpovedne a boli príkladom tak pre žiakov ako aj pre kolegov.

Program pre katechétov pokračoval aj po svätej omši odborno – metodickou časťou. V aule Kňazského seminára svätého Gorazda ho viedol riaditeľ Katechetického úradu v Nitre Martin Michalíček.

Autorka učebnice 3. ročníka pre základné školy sr. Martina Baginová DKL informovala o práci na učebnici a predstavila jednotlivé jej časti. Po jej príspevku nasledovala diskusia. Zapojil sa do nej aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý vysvetlil vzťah medzi školským vyučovaním náboženstva a katechézou vo farnosti.

Po metodických pokynoch pre nový školský rok sa stretnutie katechétov ukončilo spoločným obedom.

Martin Michalíček, Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA