Veni Sancte na úvod akademického roka 2022/2023 v Nitre – pozvánka UPC

Univerzitné pastoračné centrum v Nitre pozýva záujemcov z radov študentov SPÚ a ÚKF v Nitre na slávnostnú bohoslužbu VENI SANCTE, ktorá sa uskutoční 28. septembra 2022 o 17,00 hod. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2022/2023. Po slávnosti bude nasledovať občerstvenie a možnosť prehliadky hradného areálu s výstupom na vežu. Všetci sú srdečne pozvaní!