Veni Sancte študentov univerzít v Nitre

Študenti oboch univerzít v meste pod Zoborom začali akademický rok 2019/2020 aj slávnostnou sv. omšou na Nitrianskom hrade. V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma ju 16. októbra 2019 celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s ďalšími kňazmi za prítomnosti predstaviteľov akademickej obce a študentov Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V tomto roku sa akademická liturgická slávnosť niesla aj v znamení 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po sv. omši mali prítomní účastníci slávnosti možnosť prehliadnuť si priestory Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, mohli vystúpiť na vežu katedrály a pokochať sa pohľadom na mesto, alebo navštíviť expozíciu Diecézneho múzea. UPC v Nitre sa postaralo  o študentské agapé a príjemnú atmosféru slávnostného akademického večera.