Verejná zbierka Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 8. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“, z ktorej chce opätovne podporiť viaceré projekty na Haiti a Hondurase.

Už tradične hlavným príjmom Zbierky je predaj medovníkových srdiečok počas septembra na verejných priestranstvách, námestiach, uliciach miest, či pred obchodnými centrami. Najviac sa však spoliehajú na spoluprácu s farnosťami. Preto, tak ako po minulé roky, budú navštevovať jednotlivých správcov farností a dohodnú si čas a spôsob, kedy môžu predávať vlastnoručne napečené medovníkové srdiečka v blízkosti kostola, príp. požiadajú o vyhlásenie predaja vo farských oznamoch.

Ďalšie spôsoby podpory Zbierky sú zaslanie SMS (DMS) správy s textom DMS VINCENT na číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov (cena jednej správy 2 €), alebo príspevok na bankový účet v Poštovej banke č.: 20286026/6500, variabilný symbol 2014.

Vincentská rodina na Slovensku