Veriaci Nitrianskeho biskupstva sa modlia za spásu duše J. Ch. kardinála Korca

Každý deň do pohrebu sa budú veriaci modliť za spásu duše otca kardinála Jána Chryzostoma Korca v Katedrálnom chráme svätého Emeráma v Nitre o 15:30 modlitbu posvätného ruženca a o 16:00 vešpery za zosnulého.

Nitrianske biskupstvo prosí všetkých kňazov, zasvätených a veriacich z Nitry a okolia, aby sa podľa možnosti zúčastnili na týchto modlitbách.

V kostoloch Nitrianskeho biskupstva budú v nedeľu 25. októbra po každej svätej omši znieť kostolné zvony. V ostatné dni až do pohrebu každý deň o 15.00 hod., v každom kostole v diecéze, kde je to možné, aspoň 5 min.