Veriaci Nitry si na Zobore uctili svojho patróna

Nitra (14. júla) Na priestranstve pred Špecializovanou nemocnicou v Nitre na Zobore celebroval 14. júla 2017 svätú omšu na poľnom oltári nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Bohoslužba bola súčasťou púte Nitranov k patrónovi mesta – k svätému Andrejovi Svoradovi.

V homílii pripomenul, že veriaci na Zobor nechodia len preto, aby spomínali. „Chodíme tu aj preto, lebo si uctievame týchto svätcov (svätých Andreja Svorada a jeho žiaka Beňadika) a chceme sa od nich učiť žiť správne svoje kresťanstvo aj v tomto období tretieho tisícročia“, povedal. A bol konkrétnejší: „To, čo by nás mohlo osloviť je, že sa vedeli utiahnuť a nájsť v samote rozhovor s Bohom, ktorý ich obohacoval“. Mons. Viliam Judák prítomných povzbudil, aby si uprostred hluku tohto sveta našli čas na ticho. „Ak chceme prežívať opravdivo svoje kresťanstvo, musíme si takého chvíľky nájsť,“ zdôraznil.

Po svätej omši si veriaci uctili relikviár svätého Andreja Svorada.

Na mieste slávenia sviatku patróna Nitry i biskupstva, stál v čase jeho života benediktínsky kláštor. V jeho životopise od biskupa Maura sa uvádza, že „Svorad prišiel do tejto vlasti z krajiny Poľanov. Od opáta Filipa, ktorého kláštor zvaný Zobor na počesť svätého mučeníka Hypolita stál na nitrianskom území, prijal rúcho a pod menom Andrej rozhodol sa viesť pustovnícky život“. Úcta k tomuto svätcovi je v Nitre živá niekoľko storočí.

Miroslav Lyko

IMG_1189IMG_1196IMG_1209IMG_1219