Veriaci počas vianočnej noci zaplnili nitriansku katedrálu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Katedrála – Bazilika svätého Emeráma v Nitre sa počas vianočnej omše v noci v hojnej miere zaplnila veriacimi, ktorí prišli osláviť sviatok Narodenia Pána. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii pripomenul niektoré historické súvislosti, vzťahujúce sa na udalosť narodenia Božieho Syna. Zároveň podčiarkol veľkosť Božej lásky k človeku, ktorá sa prejavila tým, že sa Boh stal človekom. Biskup Viliam Judák vyslovil želanie, aby vianočné hodnoty, ktoré prežívame, zostali aktuálne aj pre budúce dni.

Vianočnú bohoslužbu na mieste, kde pravdepodobne už okolo roku 830 stál Pribinov kostol, sprevádzal spev známych kolied.