Viac ako 200 kňazov pri oltári s nitrianskym biskupom pri Omši svätenia olejov

Viac ako 200 kňazov pôsobiacich v Nitrianskej diecéze zaplnilo vo Štvrtok Svätého týždňa 6. apríla 2023 predpoludním Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Stretli sa na Omši svätenia olejov, ktorú spolu s nimi celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák aj s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom. Ako v úvode liturgickej slávnosti biskup Viliam povedal: „Je to pre nás všetkých vzácna chvíľa, keď si chceme liturgickým slávením sv. omše svätenia olejov uvedomiť veľkú lásku Boha k nám, ktorý nás prostredníctvom svojej Cirkvi vedie po ceste spásy. Pre nás kňazov je to príležitosť vyjadriť vďaku za naše vyvolenie a povolanie, i ochotu v tomto duchu povedať Pánovi opäť svoje áno pri obnove kňazských sľubov, aby sme aj v budúcnosti s Božou pomocou napriek našim slabostiam obetavo pokračovali v kňazskej službe, za ktorú vám chcem drahí bratia kňazi a diakoni v tejto chvíli úprimne poďakovať“, čím poukázal na dôvod a podstatu tohto slávenia. Aj vo svojej homílii sa hlavný celebrant prihováral najmä kňazom myšlienkami zameranými na príklad Ježišovho pôsobenia a jeho paschálnu obetu, ako aj potrebu ich vernej kňazskej služby duchovných otcov s otcovskou autoritou prinášajúcich veriacim istotu a nádej. V tomto duchu ich preto v závere povzbudil aj k formovaniu sŕdc podľa Božského Srdca Ježišovho. V rámci liturgie si prítomní kňazi obnovili svoje kňazské sľuby a biskup Viliam posvätil aj olej katechumenov, olej chorých a krizmu, ktorú si kňazi následne vzali do svojich farností, kde ich budú používať najmä pri krstoch a vysluhovaní sviatosti pomazania chorých.

Foto: Tomáš Fečo, Mária Švecová/Človek a viera