Vianočné bohoslužby v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade – informácia

Počas tohtoročných Vianočných sviatkov sa budú v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma celebrovať slávnostné sv. omše podľa zverejneného programu. Prosíme  návštevníkov bohoslužieb a areálu Nitrianskeho hradu, aby rešpektovali a dodržiavali platné protipandemické opatrenia. Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade bude otvorený a prístupný aj verejnosti k prehliadke aj k individuálnej modlitbe denne  od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. V Pribinovej kaplnke je verejnosti prístupný opätovne inštalovaný monumentálny betlehem, ktorý pochádza z dielne  umeleckého rezbára  Georga  Bergmeistera z Južného Tirolska. Pre návštevníkov Nitrianskeho hradu bude aj celý jeho areál prístupný denne od 9,00 do 17,00 hod. Všetci sú srdečne pozvaní!
BOHOSLUŽBY V KATEDRÁLNOM CHRÁME BAZILIKE SV. EMERÁMA CEZ VIANOČNÉ SVIATKY  2021 – 2022

Vigília Slávnosti Narodenia Pána Piatok  24. decembra 2021

17.00 hod. Vigílna sv. omša

22.00 hod. Pontifikálna sv. omša  (sv. omšu vysiela TV Nitrička) Hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

 

Slávnosť Narodenia Pána Sobota  25. decembra 2021

7.00 hod. I. sv. omša

9.00 hod. Pontifikálna sv. omša  (sv. omšu vysiela TV Nitrička) Hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

10.30 hod. III. sv. omša

 

Nedeľa Svätej Rodiny Nedeľa 26. decembra 2021

7.00 hod. I.sv. omša

9.00 hod. Pontifikálna sv. omša (sv. omšu vysiela TV Nitrička) Hl. celebrant: Mons. Peter Beňo,pomocný biskup a generálny vikár

10.30 hod. III. sv. omša

 

Silvester Piatok31. decembra 2021

16.00 hod. Pontifikálna sv. omša a ďakovná pobožnosť na konci roka  Hl. celebrant: Mons. Peter Beňo, pomocný biskup a generálny vikár

 

Slávnosť Panny Márie Bohorodicky  Nový rok Sobota 1. januára 2022

7.00 hod. I. sv. omša

9.00 hod. Pontifikálna sv. omša  (sv. omšu vysiela TV Nitrička Hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

10.30 hod. III. sv. omša

 

Nedeľa po Narodení Pána Nedeľa 2. januára 2022

7.00 hod. I. sv. omša

9.00 hod. Pontifikálna sv. omša (sv. omšu vysiela TV Nitrička) Hl. celebrant: Mons. Peter Beňo, pomocný biskup a generálny vikár

10.30 hod. III. sv. omša

 

Slávnosť Zjavenia Pána Streda 6. januára 2022

7.00 h. I. sv. omša

9.00 hod Pontifikálna sv. omša (sv. omšu vysiela TV Nitrička) Hl. celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

10.30 hod. III. sv. omša

 

Sviatok Krstu Krista Pána Nedeľa 10. januára 2022

7.00 hod. Sv. omša

9.00 hod. Sv. omša  (sv. omšu vysiela TV Nitrička)