Vianočné bohoslužby v katedrále v Nitre

Nitra (19. decembra) Program bohoslužieb v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre počas Vianoc 2016:

24. decembra (vigília slávnosti Narodenia Pána)

17.00 Svätá omša na vigíliu Narodenia Pána

22.00 Svätá omša v noci – hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

25. decembra (slávnosť Narodenia Pána)

07.00 Svätá omša na úsvite

09.00 Svätá omša vo dne – hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

26. decembra (sviatok svätého Štefana, prvého mučeníka)

07.00 Svätá omša – hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

09.00 Svätá omša

18.00 Vianočný koncert zboru Psalite Deo

31. decembra (vigília slávnosti Bohorodičky Panny Márie)

16.00 Svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka – hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

1.januára (slávnosť Bohorodičky Panny Márie)

07.00 Svätá omša

09.00 Svätá omša – hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

6. januára (slávnosť Zjavenia Pána)

07.00 Svätá omša

09.00 Svätá omša – hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

16.00 Trojkráľový koncert

8. januára (sviatok Krstu Pána)

07.00 Svätá omša

09.00 Svätá omša

bohosluzby-2017-vianoce