Vianočný charitatívny jarmok v Nitre – pozvánka

Centrum pre rodinu Nitra pozýva záujemcov na 13. ročník tradičného Vianočného charitatívneho jarmoku, ktorý sa uskutoční 15. decembra 2019 v hale pri Kostole sv. Gorazda na Klokočine. Cieľom podujatia je vyzbierať čo najviac prostriedkov pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii v rámci okresu Nitra. Záujemcovia si môžu taktiež zriadiť aj dobročinný stánok, alebo niečim milým, dobrým môžu prispieť do „centrálneho stánku. Prihlášky na dobročinný stánok, ako aj možnosť nahlasovania rodín na vianočnú pomoc treba zaslať do 8. decembra 2019 na http://new.centrumprerodinu.sk/1/.