Vigília Zoslania Ducha Svätého

Podobne, ako učeníci v deň Turíc, zišli sa 8. júna 2019 aj bohoslovci z Kňazského seminára sv. Gorazda z Nitry so svojimi predstavenými a nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom. V predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého spoločne slávili vigílnu sv. omšu netradične v historickom románskom Kostole sv. Michala v Dražovciach pri Nitre. Na sv. omši, ktorú celebroval Mons. Judák s miestnym farárom Jánom Ďurigom a s predstavenými seminára sa popri bohoslovcoch zúčastnilo aj 150 veriacich, ktorí si z úst kazateľa, ktorým bol špirutuál kňazského seminára Miroslav Hafera, mohli vypočuť myšlienky venované potrebe vytvárania jedného spoločenstva v rámci spoločnosti. Genius loci Kostola sv. Michala z 11. storočia umocnil atmosféru celej liturgie a účastníkom poskytol nevšedný duchovný zážitok.  

ThDr. Tibor UJLACKÝ, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva