Virtuálny Vianočný punč na podporu Hospicu u Bernadetky v Nitre – pozvánka

Diecézna charita v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom, Mestom Nitra a centrom Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre opäť pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na tradičný Vianočný charitatívny punč 2021, ktorý sa však pre koronavírusovú pandémiu uskutoční už po druhýkrát len vo virtuálnej  podobe. Priaznivci tohto tradičného podujatia, ktorého 11. ročník sa koná opäť formou verejnej zbierky, ktorá potrvá od  1. decembra 2021 až do 31. mája 2022, môžu zaslať svoj finančný príspevok na účet Hospicu – domu pokoja u Bernadetky SK42 0200 0000 0039 8727 9057. Finančné prostriedky budú v plnej výške použité na zabezpečenie hospicovej starostlivosti.
Aj virtuálny pohár punču na tento úmysel tak môže môže pomôcť zachovať dlhoročnú tradíciu aby sa nepretrhla, a rovnako môže každého darcu zahriať na duši, ako v minulosti pri stánku na Svätoplukovom námestí, lebo v konečnom dôsledku pomôže pri zabezpečení kvalitnej paliatívnej starostlivosti o tých, z ktorých sa niektorí už ani tohtoročných Vianoc nedožijú, ale v Hospici u Bernadetky vďaka tomu budú môcť ukončiť svoju pozemskú púť v rodinnej atmosfére, dôstojne, bez bolestí a ťažkostí, pri čo najlepších podmienkach zdravotníckej a duchovnej starostlivosti.
Záštitu nad týmto charitatívnym podujatím prevzal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Organizátori už vopred všetkým darcom vyjadrujú vďaku za to, že im takto POMÁHAJÚ POMÁHAŤ! Za 10 rokov priaznivci Vianočného punču pre Hospic u Bernadetky touto cestou darovali už viac ako 40 tisíc eur!