Vo farnosti Rybník máme ďalší výnimočný diecézny talent v hre na organe

Marek Uhnák patrí medzi najväčšie hudobné talenty na Slovensku a hudba sa stala neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Venuje sa jej od svojich šiestich rokov, keď v ZUŠ v Tlmačoch začal hrať na akordeóne a neskôr na klavíri. Počas celého štúdiu v ZUŠ sa zúčastňoval celoslovenských súťaží v hre na akordeón aj klavír. Stal sa víťazom svojej kategórie Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky v Kremnici (2017),  získal 1. miesto  v zlatom pásme v celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme v Bojniciach a mnoho ďalších. Po úspešnom absolvovaní ZUŠ Tlmače učaroval Marekovi organ a ako 15-ročný začal hrávať v kostole v Rybníku, kde ho počas hodovej slávnosti na sviatok Najsvätejšej Trojice Mons. Peter Brodek požehnaním uviedol do funkcie organistu v rybníckom kostole. V súčasnosti už druhý rok navštevuje ZUŠ P. Kadosu v Leviciach, kde sa pod vedením pani riaditeľky Kláry Vitekovej naplno venuje hre na tento kráľovský nástroj. O tom, že je Marek výnimočný  talent, svedčia aj jeho úspechy v organových súťažiach. V júni získal 1. miesto v 2. kategórii na Celoslovenskej súťaži mladých organistov v Námestove a v týchto dňoch sa stal laureátom celoslovenskej prehliadky Organové dni sv. Gorazda v Sielnici, ktorú už 28 rokov organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene. Marekovi prajeme aby svojou hrou oslavoval Všemohúceho a dvíhal srdcia svojich poslucháčov k Bohu.