Vo farnosti Vinodol oslávili patrónku farnosti i farského kostola

V prvú októbrovú nedeľu oslávili Vinodolčania slávnostnou svätou omšou výročie posvätenia farského chrámu a patrónku svojho kostola – Pannu Máriu Ružencovú. Slávnostnú svätú omšu celebroval a v homílii sa veriacim prihovoril vdp. ThDr. PhDr. Peter Klech, PhD., honorárny dekan, ktorý tak prijal pozvanie vinodolského farára a dekana vdp. Mgr. Milana Zaujeca. Slávnostný kazateľ okrem iného vyzdvihol modlitbu a význam svätého ruženca a pripomenul, že diamant Cirkvi – Panna Mária Ružencová obsah svätého ruženca svojím životom napĺňala. Vo vinohradníckej obci Vinodol má počas hodových slávností v presbytériu neobarokového kostola Panny Márie Ružencovej svoje miesto strapec hrozna, ktorý vinodolskí farníci každoročne pripravujú k slávnosti výročia posvätenia a k titulu farského kostola, a tiež ako poďakovanie za úrodu hrozna, dôležitého artikla hospodárskeho života obce. Starobylá vinohradnícka obec Vinodol sa prvý krát písomne spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Vinohradníctvo a vinárstvo má v tejto obci stáročné tradície, ktoré presakujú i medzi múry kostola, nielen v podobe mohutného, štylizovaného strapca hrozna, ale i vďaka unikátnemu drevenému obkladu, ktorý je zdobený motívmi vínnej révy a pokrýva interiér presbytéria i hlavnej lode kostola. Tento slovenský poklad rezbárstva tak pripomína okrem symbolu Kristovej obety i tradíciu pestovania viniča v tejto dolnonitrianskej obci, ktorá je od roku 2008 súčasťou Nitrianskeho biskupstva.