Vo farnosti Vinodol oslávili výročie posviacky farského kostola Panny Márie Ružencovej

V prvú októbrovú nedeľu, za dodržania protiepidemických opatrení, oslávili vo Vinodole slávnostnou bohoslužbou 129. výročie posvätenia kostola, zasväteného Panne Márii Ružencovej. Slávnostnú sv. omšu celebroval a v homílii sa veriacim prihovoril dekan Milan Zaujec, farár vo Vinodole. Hodovú bohoslužbu podčiarkol i slávnostne vyzdobený neobarokový interiér hlavnej lode a presbytéria kostola. Tradičný hodový štylizovaný strapec hrozna umiestnený hneď vedľa hlavného neogotického oltára, je odkazom na bohatú vinársku a vinohradnícku tradíciu obce, no zároveň je poďakovaním sa vinodolských vinohradníkov za úrodu hrozna, dôležitého hospodárskeho elementu obce. Príprava tohto unikátneho strapca hrozna má vo Vinodole už niekoľko desaťročnú tradíciu, ktorú však minulý rok prerušila pandémia. Tento rok však vinodolskí farníci a farníčky v tradícii opäť pokračovali a interiér kostola ozdobili štylizovaným strapcom hrozna, jesennými plodmi zo svojich záhrad a decentnou jesennou štylizovanou výzdobou. Premiérovo pred hlavný vchod do kostola umiestnili i rokmi zabudnutú procesiovú zástavu s vyobrazením Panny Márie, Kráľovnej Presvätého Ruženca, ktorá vítala všetkých, ktorí sa na slávnostnej bohoslužbe zúčastnili. Za všetko, čo pri príležitosti vinodolských hodov pre kostol a farnosť vinodolskí farníci pripravili, v závere slávnostnej bohoslužby poďakoval duchovný správca farnosti.

Vinodolské hody boli tento rok výnimočné i tým, že slávnostná bohoslužba sa konala už v prítomnosti relikvií starovekých svätcov, umiestnených v nových relikviároch, v hlavnej lodi kostola pri soche sv. Jozefa. Relikvie boli objavené minulý rok v menze bočného oltára v kaplnke kostola, ktorá v tom období prechádzala rekonštrukciou. Do toho času boli vzácne relikvie ukryté pred zrakom a vedomosťou farníkov. Relikvie patria svätému Auctusovi z Amphipoli a svätej Caste z Pamphýlie, ktorí boli umučení a položili svoje životy za Krista v časoch cisára Diokleciána. Pri autentifikácii ostatkov svätých ochotne a výrazne pomohol vinodolskej farnosti i nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý dokonca pri príležitosti objavenia týchto relikvií prišiel na bicykli aj so skupinou kňazov do farnosti Vinodol, v rámci minuloročnej mariánsko-svätovojtešskej cyklopúte. Opätovné slávenie vinodolských hodov a teda slávenie posviacky farského kostola a jeho patrocínia, či ich dôsledná príprava vo farnosti je snáď predzvesťou, že sa po odznení pandémie opäť vrátime do predchádzajúceho spôsobu života a že nebudeme zabúdať, ale práve naopak, budeme zveľaďovať tradície našich vzácnych predkov.