Vo Veľkom Ďure sa po 76 rokoch konali ľudové misie

V dňoch 25. februára – 5. marca 2023 sa vo farnosti Veľký Ďur v okrese Levice v Nitrianskej diecéze uskutočnili ľudové misie pod vedením pátrov z Misijnej spoločnosti Vincenta de Paul P. Pavla Nogu CM, P. Dominika Pavla, CM a  P. Mykolu Dobra, CM a ďalších členov misijného tímu. Súčasťou programu misií okrem sv. omší s misijnými kázňami na rôzne témy boli aj stretnutia s mládežou a deťmi, stavovské náuky pre mužov a ženy, sprievod na cintorín s pobožnosťou za zosnulých, adorácia na spôsob Taizé, obnova manželských sľubov, večerná krížová cesta ulicami obce, spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, prezentácia Zázračnej medaily divadelným spôsobom, návšteva chorých v domácnostiach, návšteva školy, Obecného úradu a mnohé iné. Veľký úspech mala aj aktivita s názvom „Nikodémova noc“, ktorá dala možnosť osobného stretnutia a rozhovoru s misionármi ľuďmi, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. Misionári požehnali aj štyri putovné kaplnky Panny Márie a veriaci si ich prevzali do svojich domácnosti a začlenili sa do Združenia Zázračnej medaily. Na záver misií bol požehnaný nový misijný kríž a misijné krížiky a devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. Sväté misie vo Farnosti Veľký Ďur sa konali po 76. rokoch.