Vo Veľkých Chyndiciach konsekroval nitriansky biskup Viliam Judák obnovený farský Kostol Narodenia Panny Márie

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák navštívil 19. novembra 2022 farnosť vo Veľkých Chyndiciach a pri tejto príležitosti počas sv. omše celebrovanej spolu s miestnym farárom Petrom Brenkusom za účasti veriacich miestnej farnosti konsekroval obnovený farský Kostol Narodenia Panny Márie. Obnova farského kostola sa realizovala predovšetkým vďaka obetavosti miestneho farára,  miestnych farníkov a dobrodincov.