Vo Vieske nad Žitavou ďakovali za úrodu s rektorom a bohoslovcami Kňazského seminára sv. Gorazda

Vo filiálnom Kostole sv. Juraja vo Vieske nad Žitavou patriacej do farnosti Tesárske Mlyňany sa 26. septembra 2021 uskutočnila liturgická slávnosť spojená s poďakovaním Bohu za úrodu a požehnaním darov zeme. Slávnostnú sv. Omšu pri tejto príležitosti celebroval rektor Kňazského seminára sv. Gorazda, katedrálny kanonik Mons. Marián Dragúň s miestnym farárom Karolom Koníčkom. Popri domácich veriacich boli na nej prítomní aj nitrianski bohoslovci, pre ktorých bola účasť na tejto slávnosti príležitosťou pre nadobudnutie pastoračnej skúsenosti z duchovnej aktivity veriacich v rámci liturgického roka. Veriaci z Viesky nad Žitavou sa na slávnosti zúčastnili v tradičných ľudových krojoch a nechýbalo ani množstvo obetných darov z tohtoročnej úrody, či pestrá výzdoba kostola vytvorený opäť výlučne z darov zeme.

,