Vo Vrbovom odprevadili do večnosti sestru Hroznatu Annu Martinkovú

Komunita rehoľných sestier a bratov premonštrátov, súrodenci, rodina, známi a dobrodinci kláštora sa 14. októbra 2022 zádušnou svätou omšou v rehoľnej kaplnke vo Vrbovom a  pohrebnými obradmi na miestnom cintoríne naposledy rozlúčili so zosnulou sestrou Hroznatou Annoiu Martinkovou. Liturgické obrady viedol prior kláštora v Holíči Viktor Štefan Locner. Sestra Hroznata pochádzala z farnosti Obetovania Pána vo Vyšných Ružbachoch, kde jej bol duchovnou a ľudskou oporou farár Bernard Pánči. Počas totality ako mladá tajne vstúpila do kláštora sestier premonštrátok, v ktorej pôsobila 49 rokov. Sestra Hroznata bola nenápadná, jednoduchá, zbožná a usmievavá. Bohu, Cirkvi a ľuďom slúžila s láskou. Väčšinu svojho rehoľného života slúžila v komunitách v Bratislave – Kňazský seminár, Nitre – na Biskupskom úrade a vo Vrbovom. Svoju dušu odovzdala Stvoriteľovi 12. októbra 2022. R.I.P.