Výberové konania na funkciu riaditeľov

Nitrianske biskupstvo ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa škôl:

Výberové konanie ZŠ Zlaté Moravce

Výberové konanie MŠ Štúrovo