Výberové konania na funkciu riaditeľov

27. mája 2019 | Kategória: Dokumenty, Informačný servis diecézy

Nitrianske biskupstvo ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa škôl:

Výberové konanie ZŠ Zlaté Moravce

Výberové konanie MŠ Štúrovo