Výberové konanie na funkciu riaditeľa CZŠ v Šuranoch

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej v Šuranoch.

Viac informácií TU