Výberové konanie na funkciu riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej – oznámenie

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Školská ul. č. 9, 914 41 Nemšová. Bližšie informácie v úradnom oznámení.