Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch – informácia

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Andovská ul. č. 4, 940 52 Nové Zámky. Bližšie informácie v úradnom oznámení.