Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej katolíckej školy v Nemšovej – informácia

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy, Školská ul. č. 9, 914 41 Nemšová. Bližšie informácie v úradnom oznámení.