Výberové konanie – Základná škola sv. Marka, Nitra – oznámenie

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim,PhD. vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy sv. Marka. Bližšie informácie v prílohe.