Vyhlásenia vedenia SOŠ PG a ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne k epidemiologickej situácii – informácia

V záujme informovanosti o epidemiologickej situácii na  SOŠ PG a ZŠ s MŠ sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne, zverejňujeme vyhlásenia vedenia oboch vzdelávacích zariadení, ktoré zodpovedne realizujú všetky opatrenia v súlade s doporučeniami RÚVZ v Trenčíne a podľa postupov, ktoré prislúchajú štatutárnym zástupcom, v záujme zabránenia šíreniu koronavírusovej infekcie na pôde vzdelávacích zariadení a ochrane zdravia ich žiakov, študentov a pedagogických pracovníkov.