Vyjadrenie sústrasti

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák so zármutkom prijal správu v súvislosti s tragickým nešťastím v Nitre a vyjadruje hlbokú sústrasť rodičom, príbuzným a spolužiakom zosnulého Patrika. Uisťuje ich o svojich modlitbách a prosí o modlitbu aj ostatných. Zraneným školákom Dávidovi a Jergušovi želá a vyprosuje skoré uzdravenie.