Výročie cirkevnej základnej školy v Machulinciach

Machulince (9. júna) Základná škola sv. Dominika Sávia v Machulinciach, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva, oslávila 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 9. júna 2017 konala ďakovná svätá omša v miestnom kostole Božského Srdca Ježišovho, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pozvanie prijali aj predstavitelia Diecézneho školského úradu, kňazi, starosta obce, bývalí pedagógovia, zamestnanci, dobrodinci, rodičia, starí rodičia a deti.

Po svätej omši žiaci základnej školy predviedli krátky kultúrny program v podobe piesní, básní, scénky a hry na klávesoch. Priblížili všetkým prítomným život svojho patróna – sv. Dominika Sávia.

Škola počas rokov prešla mnohými rekonštrukciami. V poslednom období sa v spolupráci s rodičmi podarilo v areáli školy vybudovať nové športové ihrisko, ktoré pri tejto príležitosti požehnal nitriansky biskup.

Andrea Pinterová / Miroslav Lyko

foto: Monika Klučiarová

2 5 6 7 10 11