Výročie posvätenia kostola v Dolných Našticiach

4. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy

Dňa 2.8.2014 si veriaci  Dolných Naštíc – filiálnej obce farnosti Bánovce nad Bebravou – pripomenuli 10. výročie  vysvätenia kostola Panny Márie Lurdskej slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval dp. Mgr. Andrej Filín, rodák z Bánoviec a v súčasnosti kaplán v Nitre, – farnosť Dolné mesto.

Na slávnostnej svätej omši sa symbolicky zišlo 10 kňazov vrátane  dekana farnosti Bánovce nad Bebravou Mons. Dominika Gurína s kaplánmi, kanonika Milan Kavora z Rybian,  ktorí v priebehu 10 rokov slúžili sväté omše  v tomto kostole. 

Celebrant Andrej Filín  veriacich v homílii takto povzbudil:

„Drahí bratia a sestry, milí Naštičania, aj vy ste pochopili pred niekoľkými rokmi hodnotu mať vlastný chrám. Mať vo svojej obci miesto, kde by ste prichádzali aby ste oslavovali Boha a čerpali posilu a svetlo do svojich životov. A táto túžba sa vám podarila naplno zrealizovať práve pred 10 rokmi. Získali ste tak pre vašu duchovnú rodinu nový duchovný domov. A my vieme, čo znamená dom, domov pre život rodiny. To čo je dom pre rodinu, tým je  Boží dom – chrám pre miestne spoločenstvo“. Ďalej povedal: „Tak ako jednotlivé tehličky vytvorili tento chrám, ktorý je teraz jednotný, ktorý sa nezrúti pri vyčíňaní vetra, tak aj vaša rodina – duchovná rodina nech je takto stmelená. Vy každý ste jeden kamienok v tejto Božej stavbe, ktorým je toto miestne spoločenstvo.“ V závere homílie Andrej Filín povedal: „Vždy keď budete vo svojom živote drahí bratia a sestry pociťovať kríž, keď sa vám bude zdať, že vo vašom živote príde moment, keď je v ňom možno viacej tmy, ako svetla, keď je v ňom viacej bolesti ako radosti, viacej zármutku a smútku ako veselosti, nebojte sa prichádzať sem, k vašej nebeskej matke.“

Po svätej omši sa všetci občerstvili dobrým kotlíkovým guľášom od kuchárskych majstrov, domácimi koláčmi a zákuskami, ktoré napiekli gazdinky z Naštíc, dobrým pivom i kofolou.  Popoludní slávnosť pokračovala v kultúrnom dome koncertom kapucínov.  Priebeh budovania kostola a život farského spoločenstva v uplynulých 10 rokov, si prítomní prezreli v prezentácií fotografií. V priateľských rozhovoroch si všetci pospomínali na veselé i smutné príhody spojené so stavbou kostola.

Gabriel Dravecký

Foto: Gabriel Dravecký, Simona Burzová

D. Naštice 1OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA