Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre

20. novembra sa v Nitrianskej diecéze slávi výročie posviacky Katedrálneho chrámu svätého Emeráma, ktorý stojí na hradnom návrší, kde pravdepodobne stál v minulosti prvý kresťanský chrám v stredovýchodnej Európe. Katedrálu sv. Emeráma konsekroval okolo roku 830 salzburský arcibiskup Adalrám. Nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo pri tejto príležitosti v dnešný deň v katedrálnom chráme za účasti bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda a širokej verejnosti celebroval slávnostnú sv. omšu.