Výročie príchodu Bratov kresťanských škôl do Močenku

22. apríla 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Močenok (18. októbra) V tomto kalendárnom roku si veriaci v Močenku pripomínajú 90. výročie príchodu Bratov kresťanských škôl do ich farnosti. Z tejto príležitosti zabezpečila Farnosť Močenok a občianske združenie Benesco, v priestoroch Orlovne, inštaláciu pamätníka s bustou zakladateľa školských bratov svätého Jána de La Salle. Pamätník v stredu 17. októbra 2018 požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Práve objekt Orlovne slúžil ako rímskokatolícka chlapčenská ľudová škola, na ktorej do roku 1950 bratia pôsobili. Okrem vyučovania na chlapčenskej a neskôr aj meštianskej škole organizovali školskí bratia v obci bohatú duchovnú, kultúrnu, vzdelávaciu a športovú činnosť. Svojou prácou si získali srdcia mládeže, rodičov, uznanie predstaviteľov obce, školských úradov a miestnej cirkvi.

V noci z 3. na 4. mája 1950 násilne prenikli do biskupského kaštieľa, ktorý slúžil ako kláštor bratov, ozbrojení členovia Zboru národnej bezpečnosti, príslušníci Štb a milicionári. Ešte počas noci priviezli do močenského kaštieľa školských bratov z Mojmíroviec i Bojnej a internovali ich. Komunistický režim viac neumožnil aby sa bratia vrátili do svojich škôl, kde viac ako dvadsaťdva rokov vychovávali močenskú mládež.

Vzácne výročie príchodu školských bratov do Močenku pripomína aj príležitostná poštová pečiatka a korešpondenčný lístok, ktorý vydal Klub filatelistov v Močenku.

Na slávnosti sa zúčastnil aj titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belás, školskí bratia z Bratislavy a z Viedne i bývalý školský brat Július Vörös, ktorý bol počas uvedenej noci z 3. na 4. mája 1950 ako najmladší školský brat prevezený spolu so spolubratmi z Bojnej do močenského kaštieľa.

Juraj Lenický / Miroslav Lyko

foto: Juraj Lenický