Vyslanie koledníkov Dobrej noviny – pozvánka

V nedeľu 15. decembra 2019 o 11,00 hod sa na svätej omši s diecéznym biskupom Viliamom Judákom v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre stretnú aj koledníci Dobrej noviny z Nitrianskej diecézy. Počas nej im otec biskup udelí svoje požehnanie a vyšle ich, aby počas Vianočného obdobia ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/.

Verejná zbierka Dobrá novina – 25. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2019-026282 zo dňa 8. augusta 2019 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.