Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády 2014/2015

Diecézne kolo Biblickej olympiády, ktoré  sa konalo 16. apríla 2015 v priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, sa začalo svätou omšou, ktorej predsedal generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons.. Peter Brodek. Po bohoslužbe sa konala samotná súťaž. Zúčastnilo sa jej sedemnásť tímov v kategórii základných škôl a sedem družstiev v kategórii stredných škôl. Každý tím mal troch súťažiacich. Podľa slov riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Nitre Martina Michalíčka, ide o „predmetovú olympiádu v rámci vyučovania náboženstva“. Víťazov i všetkých prítomných ocenil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Poradie v kategórii základných škôl:

1. ZŠ Výčapy – Opatovce

2. CZŠ Žofie Bosniakovej Šurany

3. ZŠ Močenok

Poradie v kategórii stredných škôl:

1. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra

2. Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce

3. Piaristické gymnázium J Braneckého Trenčín

VIDEO TU