Vysokoškolské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

12. decembra 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nitra (11. januára) Aj tento rok – do 31. marca 2018 – sa môžu maturanti a iní záujemcovia prihlásiť na vysokoškolské štúdium, ktoré zabezpečuje Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V ponuke je bakalárske a magisterské denné štúdium Učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom a bakalársky program Religiózne štúdiá.

Budúcich učiteľov náboženskej výchovy vzdeláva Katedra náboženských štúdií už viac ako dve desaťročia (ako pokračovateľka prvého pracoviska, ktoré na Slovensku začalo po roku 1989 vzdelávať katechétov). Katedra garantuje odbornosť a kvalitu vzdelávania, a to aj vďaka zmluvnej spolupráci s Nitrianskym biskupstvom a vďaka kooperácii s miestnym Univerzitným pastoračným centrom.

Religiózne štúdia zasa ponúkajú štúdium v spolupráci s Katedrami žurnalistiky, masmediálnej komunikácie a Katedrou náboženských štúdií. Absolvent sa môže uplatniť napríklad v televíznych, rozhlasových či iných redakciách, ako odborník na náboženstvá a ich vplyv na spoločnosť.

Miroslav Lyko

VIDEO TU