Výstava v Gotickej priekope Premeny Nitrianskeho hradu

15. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy
„O premene kultúrnej pamiatky od čias, keď prešla zo správy štátu pod správu biskupstva“

Výstava (bude až do októbra 2014) zobrazuje kontrast podoby národnej kultúrnej pamiatky počas deväťdesiatych rokov 20. storočia so stavom dnešných dní. Po roku 1989 bol hrad v reštitúcii vrátený biskupstvu v Nitre. Vráteniu predchádzala štyridsaťročná éra komunizmu, počas ktorej sídlilo v areáli hradu niekoľko inštitúcií, medzi ktoré patrili aj Archeologický ústav SAV, Pamiatkový úrad, a časť hradného paláca vyčlenili k užívaniu nitrianskemu biskupovi.
Archívne fotografie dokumentujú stav budov a jednotlivých objektov krátko po roku 1989; poukazujú na starostlivosť o túto pamiatku počas tzv. vlády ľudu. Po zmene režimu bol hrad postupne obnovovaný a reštaurovaný. Zásadnejšie opravy boli uskutočnené najmä počas posledných desiatich rokov. V roku 2006 boli verejnosti sprístupnené kazematy v juhovýchodnom bastióne opevnenia. V roku 2007 bola otvorená prvá časť Diecézneho múzea s expozíciou „Keď písmo prehovorí“, v roku 2008 sa rozrástlo o klenotnicu. Obe expozície sú umiestnené v zrekonštruovanej budove zo 17. storočia, ktorá nachádza sa na nádvorí hradu. Od roku 2006 prebieha reštaurovanie výzdoby Katedrály – Baziliky sv. Emeráma v Nitre spojené s viacerými objavmi, ktoré boli tiež reštaurované a zachované pre ďalšie generácie. V roku 2011 bola sprístupnená časť hradných záhrad a prebehla rekonštrukcia Gotickej priekopy, kde bol zriadený amfiteáter. V tom istom roku sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia vstupného mostu do hradu, došlo k osadeniu sôch, ktoré na moste roky chýbali. V roku 2011 bol reštaurovaný vnútorný portál s erbom biskupa Zachariáša Mošóciho a o rok neskôr bol rovnako zreštaurovaný vonkajší vstupný portál s erbom biskupa Tomáša Pálfiho. Obnovený bol tiež mariánsky morový stĺp, tzv. Vazulova veža a opevnenie hradu.
Takmer 85 % finančných prostriedkov preinvestovaných pri oprave nitrianskeho hradu poskytlo biskupstvo. Mesto Nitra sa významne pričinilo o komplexnú obnovu vstupného mosta a Ministerstvo Kultúry SR prispelo v rokoch 2007-2009 na opravu Katedrálneho chrámu. Gotická priekopa bola obnovená s výraznou pomocou spoločnosti Vendastav.
Chceme Vám poďakovať, že aj Vy ste svojou návštevou prispeli k obnove nitrianskeho hradu.
Na tvorbe výstavy sa podieľali:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Castellum, n.o.
NOCR – Nitrianska organizácia cestovného ruchu

viac info http://www.nitrianskyhrad.sk/