Vysviacka novokňazov a diakonov Nitrianskej diecézy – informácia

Dňa 10. júna 2023 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade o 10,00 hod. prijmú z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka kňazské svätenie dvaja ordinandi za Nitriansku diecézu.

Lukáš Frank, nar. 16. júna 1997  z farnosti Klátova Nová Ves.

Primície 24. júna 2023 o 14,00 hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Klátovej Novej Vsi.

Dominik Tisovský, nar. 17. augusta 1998 z farnosti  Žitavany.

Primície  17. júna 2023 o 10,00 hod. vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie Žitavanoch.

V rámci tejto slávnosti príjmu diakonské svätenie z rúk biskupa Viliama aj bratia bohoslovci 5. ročníka Marek Gazdík z farnosti Trenčín – Orechové a Dominik Stašek z farnosti Radošovce – Oreské.

Sv. omša bude vysielaná v priamom prenose TV Lux. Srdečne pozývame!

Sprevádzajme budúcich novokňazov a diakonov svojou modlitbou.