Vysviacka novokňazov Spoločnosti Božieho Slova – pozvánka

Dňa 22. júna 2019 o 10,00 hod sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre uskutoční kňazská vysviacka členov Spoločnosti Božieho  Slova. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše a svätiteľom novokňazov bude nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Všetci sú srdečne pozvaní.