Vyvrcholil festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok

V Močenku pri Nitre sa v dňoch 21. – 28. júla 2019 uskutočnil 28. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla pod názvom Gorazdov Močenok. Počas pestrého programu mali návštevníci a účastníci festivalu možnosť navštíviť niekoľko divadelných predstavení, pracovať v tvorivých dielňach, zúčastňovať sa každodenných sv. omší, adorácií, prednášok, absolvovať cyklotúru do Trnavy, pešie putovanie po ceste solúnskych bratov do Nitry, navštíviť filatelistickú výstavu s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky pod názvom „25. výročie požehnania kaplnky sv. Gorazda v Gorazdove“, výstavu bábkovej tvorby, či absolvovať odborný seminár k problematike fungovania ochotníckeho kresťanského divadla. Víťazom súťaže divadelných súborov sa stal Detský divadelný súbor z Novote. Festival vyvrcholil slávnostnou svätou omšou 28. júla 2019 pri kaplnke sv. Gorazda v časti Gorazdov. Za účasti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, poslanca Národnej rady SR Mariána Kéryho a ďalších predstaviteľov verejnej samosprávy, kultúrneho, akademického a spoločenského života a širokej verejnosti ju celebroval miestny rodák, ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s miestnym dekanom – farárom Petrom Michalovom a vikármi a kaplánmi Ordinariátu OS a OZ SR ku cti sv. Gorazda, nástupcu sv. Metoda, tretieho apoštola Slovanov, prvého známeho kňaza a svätca nášho národa. Mons. Rábek práve preto vo svojej homílii upriamil pozornosť veriacich na 1150. výročie kňazskej vysviacky sv. Gorazda a význam a potrebnosť sviatosti kňazstva v súčasnosti. Spomenul existenciu 2599 kňazských osobností v našich dejinách, ktoré tvorili intelektuálnu elitu národa, ale aj obdobie temna počas komunizmu, ktoré z kňazov spravilo kriminálne osoby. Svoje myšlienky venoval aj súčasnosti, boomu kňazských povolaní po zmene režimu, či aktuálnemu poklesu záujmu o kňazské povolanie, ktorý je spôsobený modernou dobou, ponukou iných alternatív, ľudským egoizmom a hedonizmom, ktorým táto doba praje, či poklesom pôrodnosti. Poukázal a vyzval na potrebu modlitby za kňazské povolania a ich podporu a na správnu motiváciu kandidátov na kňazské povolanie. Na záver slávnosti starosta obce Močenok Roman Urbánik  s manželkou zablahoželali  Mons. Rábekovi k jeho životnému jubileu a poďakovali za dlhoročnú podporu festivalu, slová povzbudenia, či šírenie jeho mena doma i v zahraničí. Slávnosť spevom a hudbou sprevádzali miestny ženský spevácky zbor Cantica a dychová hudba Močenská kapela. Po skončení slávnosti sa prítomní stretli pri spoločnom agapé. Hlavným cieľom festivalu bola tak ako každý rok poskytnúť pomoc súborom, ktoré sa na Slovensku venujú kresťanskému divadlu a šíriť úctu k svätému Gorazdovi. A to sa organizátorom podujatia v duchu myšlienky „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“ opäť podarilo.