Výzva biskupov Slovenska k modlitbám za Synodu – pozvánka

Biskupi Slovenska vyzývajú veriacich, aby sa zapojili do modlitieb za Synodu. Na celom svete sa bude v deň liturgickej spomienky Navštívenia Panny Márie 31. mája sláviť osobitná mariánska modlitba ako príprava na zhromaždenie synody biskupov. Zapoja sa do nej vo všetkých arcidiecézach, diecézach, archieparchiách a eparchiách Slovenska. Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu sa v Nitrianskej diecéze k tomuto úmyslu v tento deň pripoja o 19.00 h na svätej omši vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre. Srdečne pozývame!